#snowblademonoski

Snowblade monoski

200 points
>

Make a snowblade monoski and go THRASH. Bonus if insane.

Hashtags copied!

skiordieworld2018.views.campaign-single-task.subheader: